Wyróżnione

Motto

Non accepimus vitam brevem, sed fecimus.

Nie otrzymaliśmy życia krótkiego, ale uczyniliśmy je krótkim.

Lucjusz Anneusz Seneka, O krótkości życia.

Reklamy