HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH

EGZAMIN:

ĆWICZENIA:

  1. Platon
  2. Arystoteles
  3. Cynicy / Epikureizm / Stoicyzm
  4. św. Augustyn / św. Tomasz
  5. Machiavelli
  6. Renesansowe utopie
  7. Reformacja
  8. Erazm z Rotterdamu / Grocjusz / Hobbes
  9. J. Locke / K. Monteskiusz
Reklamy