LINKI & CYTATY

  1. Uniwersytet Rzeszowski
  2. Filozofy.pl
  3. Szkoła retoryki
  4. Polskie Towarzystwo Retoryczne
  5. Poradnia językowa PWN
  6. Pajacyk

 

      Aby uzyskać cytat losowo, proszę kliknąć TUTAJ

 

Diodotos

Kto bowiem upiera się przy tym, że słowa nie są nauczycielami czynów,
jest albo głupcem, albo ma w tym jakieś swoje własne cele.

św. Augustyn

W działalności zaś kochać trzeba nie stanowisko w tym życiu i nie władzę, gdyż wszystko pod słońcem jest marne, ale samo dzieło, które dzięki stanowisku temu lub władzy dochodzi do skutku.

Demokryt z Abdery

Słowo jest cieniem czynu.

Arystyp

Na pytanie, jaką przewagę nad innymi ludźmi mają filozofowie, Arystyp odpowiedział: „Tę że gdyby zostały zniesione wszystkie prawa, my żylibyśmy nadal tak samo, jak żyjemy teraz”.

Arystoteles

Na pytanie, co mu dała filozofia, Arystoteles odpowiedział: „Otóż bez przymusu czynię to, co inni z obawy przed prawami”.

       L. Kołakowski

[…] im mniej się umie rządzić środkami umysłowymi, tym bardziej trzeba rządzić   narzędziami przemocy.

 

 

Reklamy