Wyróżnione

Motto

Non accepimus vitam brevem, sed fecimus.

Nie otrzymaliśmy życia krótkiego, ale uczyniliśmy je krótkim.

Lucjusz Anneusz Seneka, O krótkości życia.

Reklamy

Marek Tuliusz Cyceron

„(…) byłoby daleko niesprawiedliwiej, gdyby w Rzeczpospolitej, która na prawach stoi, od praw odstępowano. Prawa bowiem są zadatkiem godności, jakiej w Rzeczypospolitej używamy, fundamentem wolności, źródłem sprawiedliwości. Myśl, dusza, wola i zdanie Rzeczypospolitej na prawach polega. Jak ciała nasze bez ożywiającego nas ducha, tak Rzeczpospolita nie może władać swemi częściami bez praw, które są jakby jej muskuły, krew i członki. Praw sługami są urzędnicy, praw tłumaczami sędziowie, praw na koniec wszyscy niewolnikami jesteśmy, żebyśmy wolnymi być mogli”.

M. T. Cyceron, Mowa za Kluencyuszem Awitem.